Oficjalne logo reforma studio w wersji czarnej

Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

Ostatnia aktualizacja 26 września 2023

Aby spełnić obowiązki wynikające z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Administrator niniejszym przedstawia Państwu wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu i podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, a także dane kontaktowe Administratora, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane i zapewnić, że dane będą chronione za pomocą wszystkich dostatecznych i skutecznych środków.

Wszystkie pisane wielkimi literami terminy w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenia przypisane im w Regulaminie, chyba że w Polityce Prywatności stwierdza się inaczej.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Agiler Pro Consulting – Andrzej Oleksyn z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 22/3, 53-413, Wrocław, NIP 8943194370, REGON 523058374 (dalej: „Administrator” lub „Ja”).
Można się ze mną skontaktować w następujący sposób:
a) listem na adres: ul. Gwiaździsta 22/3, 53-413 Wrocław, Polska
b) e-mailem: support@reformastudio.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:
1. Przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co obejmuje:
a) umożliwienie dokonywania rezerwacji terminu świadczenia Usług;
b) otrzymywanie przez Klienta wiadomości o potwierdzeniu/ odrzuceniu/ anulowaniu/ przełożeniu terminu zarezerwowanych Usług;
c) otrzymywanie przez Klienta przypomnień o terminie zarezerwowanych Usług;
d) otrzymywanie przez Klienta wiadomości o wystawieniu opinii o wizycie;
e) otrzymywanie przez Klienta wiadomości o resetowaniu hasła do konta w systemie rezerwacji wizyt online.
2. Przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co obejmuje:
a) bezpośredni marketing moich usług (np. newsletter);
b) podjęcie wszelkich niezbędnych działań związanych z ewentualnymi roszczeniami należnymi mi lub przeciwko mnie;
c) przeprowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą mi lepiej dostosować zawartość i usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników;
d) odpowiedź na Państwa e-mail wysłany do mnie;
e) przetwarzanie złożonych skarg.

Dobrowolne podawanie danych osobowych

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie ich może uniemożliwić mi świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową, wysłanie Materiałów lub odpowiedź na Państwa pytania.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych, którym zlecam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
b) organom publicznym, na ich żądanie i zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
Dane są przekazywane tylko w celu prawidłowego świadczenia usług i tylko w zakresie wynikającym z treści umów zawartych z wyżej wymienionymi podmiotami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Serwery Strony znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, ale narzędzia używane przez Administratora mogą przekazywać dane do państw trzecich. Administrator korzysta z Google Analytics. Google Analytics może przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne. Państwa dane osobowe są przechowywane:
a) jeżeli skontaktuję się z Państwem po wysłaniu przez Państwa e-maila – do czasu odpowiedzi na Państwa pytania;
b) w przypadku złożenia skargi – do czasu jej rozpatrzenia;
c) gdy przetwarzanie oparte jest na moim prawnie uzasadnionym interesie – tak długo, jak długo istnieje mój interes lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku działań marketingowych również do czasu zakończenia działań marketingowych lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych od Administratora lub wycofania zgody na korzystanie z urządzeń końcowych telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a) prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania ode mnie swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym; można przesłać te dane do innego administratora danych lub poprosić, abym przesłał Państwa dane do innego administratora, jednak zrobię to tylko, jeśli taka wiadomość jest technicznie możliwa (art. 20 RODO),
g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Państwa interesu lub Państwa praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się ze mną za pośrednictwem e-maila: support@reformastudio.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Gwiaździsta 22/3, 53-413 Wrocław, Polska.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne.

Cookies (Ciasteczka)

Cookies to małe pliki wysyłane do Państwa przeglądarki internetowej, które pozwalają na odczytanie pewnych informacji z Państwa urządzenia, np. czy korzystają Państwo z komputera czy smartfona, co pozwala oprogramowaniu odpowiednio wyświetlić wersję komputerową lub mobilną. Te pliki w żaden sposób nie zakłócają funkcjonowania Państwa urządzenia.

Jakie cookies są używane i do jakich celów?

Na stronie internetowej używane są następujące rodzaje cookies:
a) cookies „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. cookies uwierzytelniające używane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie internetowej, ciasteczka służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. używane do wykrywania oszustw w zakresie uwierzytelniania,
b) cookies „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
c) cookies „funkcjonalne”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. pod kątem wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
d) „marketingowe”.

Czy można wyłączyć cookies?

Tak, można to zrobić w ustawieniach Państwa przeglądarki. W zależności od przeglądarki procedura może się nieznacznie różnić. Ustawienia dotyczące ciasteczek można znaleźć najczęściej w zakładce „Prywatność”, „Bezpieczeństwo” lub „Historia”. Tam można zazwyczaj określić, które ciasteczka Państwo akceptują, a które chcą Państwo odrzucić. Można tam również usunąć wszystkie ciasteczka zapisane na Państwa komputerze. Pamiętajcie jednak, że wyłączenie ciasteczek może wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu.

Szczegółowe informacje na temat wyłączania ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć, klikając na odpowiednią przeglądarkę poniżej:

Narzędzie Google Analytics

Strona korzysta z usługi „Google Analytics” dostarczanej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia) w celu analizy korzystania ze strony przez użytkowników. Usługa ta korzysta z plików tekstowych przechowywanych na Twoim urządzeniu. Jest używana na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby dowiedzieć się więcej o użytkownikach strony i zoptymalizować moją ofertę dla tych użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Możesz również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez ciasteczka i związanych z Twoim korzystaniem ze strony (w tym Twojego adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, instalując wtyczkę dostarczaną przez Google (klikając w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Z powodu lokalizacji serwerów Google poza EOG, istnieje możliwość, że dane mogą być przekazywane do krajów trzecich. Jako odpowiednią ochronę stosują się standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Dowiedz się więcej, jak Google wykorzystuje dane użytkowników.

Linki do innych stron internetowych

Na stronie znajdziesz zewnętrzne linki, które pozwalają bezpośrednio dotrzeć do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z ciasteczek w swojej polityce prywatności, dlatego ze względów bezpieczeństwa zalecamy, abyś przeczytał dokumentację dotyczącą ich polityki prywatności przed korzystaniem z tych stron.

Zmiany w Polityce Prywatności i Cookies

Aby zapewnić, że informacje tutaj zawarte są zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, Polityka Prywatności i Cookies może być zmieniana w dowolnym momencie. Rezerwacja ta dotyczy również przypadków, gdy informacje o ochronie danych muszą być dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez stronę. Zmiana tej Polityki Prywatności i Cookies będzie dokonywana przez umieszczenie nowego tekstu na stronie, który wejdzie w życie automatycznie przy Twojej kolejnej wizycie na naszej stronie.